Викладач:   Йордан Ганна Мирославівна -  кандидат технічних наук, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика (Журналістика)
     Мета навчальної дисципліни – опанування студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення статичних і динамічних електронних видань за допомогою програмних пакетів типу WYSIWYG, зокрема, програми uCoz.

      Ключеві слова: Інтернет, веб-сайт, веб-дизайн, домен, хостинг, портал, банер, гіпертекстові документи, гіперпосилання, домашня веб-сторінка, меню, протокол НТТР, мова НТМ L, тег, атрибут.