Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім.В. Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Менеджмент в освіті" призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Управління закладом освіти.

У курсі розглядаються принципи, технології та методи управління освітніми системами з метою підвищення ефективності їхньої діяльності; зв’язки, що складаються у процесі визначення мети діяльності освітньої організації, забезпечення її досягнення та визначення результативності функціонування у тісному зв’язку із внутрішніми та зовнішніми умовами.

Ключові слова: менеджмент, функції менеджменту, комунікації, керівництво, лідерство.