Викладач -  Поплавська Наталія Миколаївна - доктор філологічних наук, професор

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/318-alfavitnyi-filtr/p/3048-poplavska-nataliia-mykolaivna

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІУ курсу («Журналістика»).

Мета навчальної дисципліни  – формувати в студентів навички критичного осмислення різного роду матеріалів у ЗМІ, об’єктивного їх оцінювати. Вона дає уявлення про нову, специфічну сферу  медіадіяльності, яка в останні роки набуває все більшої популярності і є цікавою не лише для професіоналів, а й для широкої аудиторії. Онайомити студентів із розвитком медіакритики як новим видом журналістської діяльності за кордоном та в Україні. Узагальнити та систематизувати раніше набуті знання із правових основ журналістики, професійної майстерності, журналістської етики, вчить практично застосовувати їх у щоденній діяльності. Сприяє формуванню почуття відповідальності у майбутніх журналістів за кожен матеріал, який вони готують; вчить критично та самокритично сприймати медіа продукт. 

Ключові слова: медіаосвіта, академічна медіакритика, масова медіакритика,  медіадіяльністть,  маніпуляції.