Викладач:  Вільчинський Олександр Казимирович  - кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач:  Біла Наталія Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-4 курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Мета навчальної дисципліни —  сприяти виробленню у студентів професійних навичок, вміння знаходити, аналізувати, опрацьовувати  та поширювати інформацію у різних за форматом та призначення ЗМІ; розуміти особливості сучасного інформаційного простору, володіти механізмом пошуку джерел інформації,  оволодіння найхарактернішою рисою сучасної журналістики – налаштованістю не стільки на повідомлення новин, як на їх аналіз, дослідження, витлумачення подій, процесів, ситуацій, що відбуваються; ознайомлення із характерними особливостями творів журналістики, опанування на практиці усіх трьох методів журналістського відображення дійсності – інформаційного, аналітичного, художньо-публіцистичного; набуття студентами практичного досвіду у підготовці журналістських матеріалів всіх жанрів.

Ключові слова: замітка , звіту, репотажу, інтерв’ю-монолог, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-полілог, кореспонденція, відгук, репліка, коментар, огляд, стаття, рецензія, журналістське розслідування, зарисовка, нарис, фейлетон, памфлет, есе, авторськаколонки.