Коротко

Методика навчання української мови

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами I і II курсів (Світова література та публіцистика)

Мета навчальної дисципліни — компаративне ознайомлення студентів з кращими творами світової літератури та публіцистики. Після прочитання обов’язкових художніх текстів студенти формують думку про художню та публіцистичну майстерність класиків світової літератури, мають зорієнтуватися в літературних напрямках різних епох та країн, визначити загальні та національні особистості літ.-р., а також зорієнтуватися та визначити для себе стиль та художній метод твору, збагатитися цікавими думками, образами, крилатими словами для подальшого їх використання в журналістській практиці.

Ключові слова: компаративне засвоєння, літературний стиль, художній метод, стиль письменника, особливості публіцистики, застосування публіцистичних прийомів літературних класиків у журналістській практиці.