Викладач:  Синоруб Галина Петрівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Драган-Іванець Наталія Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 2 курсу  освітьо-наукового рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика

 Мета: вдосконалення фахової компетентності фахівця-медійника, ознайомлення з сучасними трансформаційними процесами західноєвропейських та північноамериканських комунікаційних систем, засвоєння прогресивних світових практик та їх використання в процесі наукових досліджень. 

Ключові слова: комунікаційні системи, моделі ЗМІ. західноєвропейські комунікаційні системи, північноаериканські комунікаційні системи