Викладач:  Синоруб Галина Петрівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:   Йордан Ганна Мирославівна -  кандидат технічних наук, доцент кафедри журналістики, викладач кафедри журналістики Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

 Мета: вдосконалення фахової компетентності майбутнього науковця в сфері журналістики, ознайомлення з сучасними новітніми технологіями та трендами сучасних медіа, новими формами та форматами медіаконтенту, організації редакційної діяльності.

Ключові слова: медіа, Web-технології, засоби мультимедіа, редакція, журналістика даних, візуалізація, кросмедіа, контент, технології, інформаційні платформи.