Викладач: Тобілевич Галина Миколаївна

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/2913-tobilevych-halyna-mykolaivna

Науковець ТНПУ імені Володимира Гнатюка

http://tnpu.edu.ua/faculty/Instytutmystectw/tob-levich-galina-mikola-vna.php?clear_cache=Y

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості створення флористичних композицій; способи аранжування композицій із природного та штучного матеріалу; естетичні, соціокультурні, функціональні та екологічні особливості фітодизайну інтер’єру.

Метою викладання навчальної дисципліни «Флористика і фітодизайн» є поглиблення і розширення знань студентів про основні типи декоративних рослин; формування знань про принципи аранжування квітів, особливості поєднання рослин у гармонійні композиції, сучасні тенденції у флористичному мистецтві та фітодизайні; вивчення естетичних особливостей та функціональних і екологічних можливостей озеленення інтер’єру; формування умінь самостійно планувати та реалізовувати проекти внутрішнього озеленення середовища.