Дизайн в наружной рекламе

Викладач: Тобілевич Галина Миколаївна

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/2913-tobilevych-halyna-mykolaivna

Науковець ТНПУ імені Володимира Гнатюка

http://tnpu.edu.ua/faculty/Instytutmystectw/tob-levich-galina-mikola-vna.php?clear_cache=Y

Електронний курс "Дизайн" призначено для студентів групи Д-25

Мета і задачі дисципліни «Дизайн» у навчанні і вихованні майбутніх висококваліфікованих спеціалістів-дизайнерів включає в себе володіння студентами найбільш загальних принципів проектного мислення, методів творчості, у придбані ними знань і навичок в галузі графічної майстерності і макетування.

Головною метою дисципліни є формування гармонійно-розвинутої, творчої особистості студента, вихованого на кращих зразках вітчизняної і світової проектно-художньої культури.