Навчальна дисципліна «Основи інклюзивної освіти» призначена для студентів усіх психолого-педагогічних спеціальностей.

Мета: формування інклюзивних компетентностей майбутніх педагогів; засвоєння студентами теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

Ключові слова: інвалідність, інклюзивне навчання, інклюзивна освіта, інклюзивна школа, корекційно-розвивальна робота, нозології, психофізичний розвиток, соціальна ізоляція, сегрегація, інтеграція, архітектурна доступність, моделі інклюзії, корекційна педагогіка, дефектологія, курикулум, засоби технічного забезпечення індивідуальної мобільності, асистент учителя, мультидисциплінарна команда, безбарєрне середовище, портфоліо, етикет взаємодії із учнями з інвалідністю, внклюзивне виховне середовище, стратегії викладання в інклюзивному класі.