http://tnpu.edu.ua/faculty/Instytutmystectw/verb-tska-rina-orest-vna.php?clear_cache=Y

метою викладання навчальної дисципліни “ДИЗАЙН (Ергономіка)" є поглиблення і розширення знань студентів про проблеми оптимального розподілу та узгодженості функцій між людиною, технікою та виробничим середовищем, проектування процесу діяльності людини, обґрунтування оптимальних вимог до засобів праці та умов праці, розробка методів їх врахування при створенні та експлуатації техніки, яка обслуговується людиною.

Основними завданнями вивчення дисципліни «ДИЗАЙН» є:

· Вивчення умов праці;

· Виявлення конструкційних недоліків виробничого обладнання;

· Оцінка організації робочих місць з точки зору забезпечення нормальної робочої зони, допустимих швидкостей, кількості рухів і зусиль, необхідних для обслуговування виробничого обладнання;

· Вивчення інформаційної взаємодії оператора і техніки.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

· Психологічні проблеми проектування, розробку та експлуатацію ергатичних систем;

· Основні напрямки створення комфортного інформаційного простору проектованих і модернізації функціонуючих ергатичних систем, підвищення їх ефективності;

· Особливості робочого місця, що характеризують його, як систему;

· Розподіл функцій між людиною і технікою;

· Специфіку трудового процесу на різному обладнанні;

· Склад технічних засобів;

· Параметри, що характеризують просторову організацію робочого місця в цілому;

· Параметри, що характеризують елементи робочого місця й конкретне їх розміщення;

 вміти:

·Проектувати робоче місце, як просторово-організаційну структуру системи «людина-техніка-середовище»;

·Моделювати положення тіла людини в процесі виконання нею тих чи інших операцій;

·Визначати вигідні та невигідні зони, а основне зони досяжності моторного поля;

У процесі дослідницької роботи студенти  формують уявлення про цілі та завдання ергономіки, про специфічну наочну область і засоби даної проектувальної дисципліни, освоюють методи аналізу і проектування систем «людина-техніка-середовище», методи і техніку обліку психологічних особливостей людини, що експлуатує і обслуговуючого техніку в ергатичних системах.