Викладач Бармак Микола Вавлентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук (науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка)

Електронний курс циклу загальної підготовки призначений для здобувачів вищої освіти за освітніми програмами "014. Середня освіта. Історія" та "032. Історія та археологія" (магістр). Обов’язкова дисципліна, яка закінчується екзаменом.

“Історія державного управління України” - це навчальна дисципліна, яка вивчає основні закономірності виникнення та формування держави в Україні, її органів управління, типи та форми держави, апарат, механізми та кадри державного управління на різних етапах історичного розвитку.

Мета: ознайомлення студентів з історією державного будівництва, механізмами державного управління та місцевого самоврядування в Україні;

показати основні тенденції в розвитку державності та державного управління в Україні;

дослідження важливих питань з історії державного управління українських земель;

формування в майбутніх спеціалістів теоретичних знань і практичних навиків з аналізу поточної ситуації у сфері державного та муніципального управління з урахуванням історичного досвіду.

Ключові слова: державне управління, державна служба, історія управлінських структур