Викладач:  Галина Михайлівна Голіней - кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Викладач:  Любов Омелянівна Шевчик - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Викладач:   Майорова Оксана Юріївна - кандидат біологічних наук, асистент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Метою курсу є вивчення загальних закономірностей та наслідків еволюції, проблеми мікро- та макроеволюції.

Ключові слова: еволюція, видоутворення, мікроеволюція, макроеволюція