Викладач: Микола Миколайович Барна - доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач: Наталія Володимирівна Герц  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Мацюк Оксана Богданівна  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна професійного спрямування

Електронний курс "Ботаніка" призначений для студентів 1 курсу денної фори навчання спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія  та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки).  Належить до нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки.

Метою курсу є сформувати у студентів глибокі та міцні знання про анатомічну будову рослин, їх морфологію, походження та класифікацію, ввести поняття про вегетативне та безстатеве розмноження і статеве відтворення.

Ключові слова: ботаніка, анатомія рослин, морфологія рослин, росзмноження рослин, флора України.