Викладач: Барна Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Герц Наталія Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Мацюк Оксана Богданівна, кандидат біологічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна професійного спрямування

Електронний курс "Ботаніка" призначений для студентів 1 курсу спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія  та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки).  Належить до нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки.

Метою курсу є сформувати у студентів глибокі та міцні знання про анатомічну будову рослин, їх морфологію, походження та класифікацію, ввести поняття про вегетативне та безстатеве розмноження і статеве відтворення.

Ключові слова: ботаніка, анатомія рослин, морфологія рослин, росзмноження рослин, флора України.