Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами IV курсу (Біологія) хіміко-біологічного факультету

(для напряму підготовки "Біологія", "Хімія")

Мета навчальної дисципліни невіддільна від біоцентричного спрямування біологічної освіти і   зводиться до формування у студентів переконання про цілісність живої природи, що реалізується шляхом вивчення різноманіття рослинного світу та тваринного населення суходолу Землі,  умов існування, законів і закономірностей поширення живих організмів, біогеографічного районування суходолу.

Ключові слова: біогеографія, атрибути, історія розвитку, біосферологія, факторіальна біогеографія, ареал, ареалогія, картографування, біоценотичне, флористико-фауністичне, біофілотичне районування.