Електронний курс призначений для  вивчення дисципліни студентами 4 курсу спеціальності (українська мова і література). У курсі розглядаються теоретичні засади синтаксису сучасної української літературної мови, традиційні та новітні підходи до тлумачення, аналізу і класифікації синтаксичних одиниць.

 

Ключові слова: актант, відокремлення, словосполучення, речення, двоскладне речення, головні і другорядні члени речення, складна синтаксична конструкція.