Навчальний курс "Педагогіка" призначений для студентів хіміко-біологічного факультету ТНПУ ім. Володимира Гнатюка.

Мета курсу: 

забезпечити засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес; формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність.

Ключові слова: педагогіка, освіта, навчання, виховання, едукація, методи науково-педагогічного дослідження, галузі педагогіки, педагогічна психологія, цілі освіти, зміст освіти, завдання освіти, педагогічні технології, інклюзивна освіта.