Викладач: Наумчук Володимир Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка:
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/316-alfavitnyi-filtr/n/3005-naumchuk-volodymyr-ivanovych

Електронний курс призначено для підготовки магістрантів зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізичне виховання)

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Мета: активне формування особистості майбутнього фахівця в процесі засвоєння теоретико-методичних положень проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд, обладнання й інвентарю, призначеного для занять фізичною культурою і спортом.

Ключові слова: спортивні споруди, обладнання, інвентар, устаткування.