Мета викладання дисципліни "Спортивні та рухливі ігри і методика їх навчання" (волейбол) є забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. 

         Робоча програма данної дисципліни являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення прийомів техніки і тактики гри, методики навчання, суддівства, організації і проведення змагань з волейболу.