Навчальна програма «Історія Музики» побудована відповідно концепції навчального процесу вищої школи та є однією з важливіших дисциплін музично-теоретичного циклу, яка має велике значення для підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Вузівський курс «Історія музики» передбачає широкий історичний та культурологічний підхід до явищ, що вивчаються; його предметом є процес розвитку зарубіжної та української музичної культури.

         Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія зарубіжної та української музики зі стародавніх часів до сьогодення. Музичне мистецтво розглядається в контексті поліпредметності її складових, зокрема таких категоріальних понять як художній образ, художня картина світу, музична творчість, музичний напрям, музичний стиль тощо.

Мета курсу – «Історія музики» - вивчення найкращих зразків музичної культури людства має за мету розширення кругозору, поглиблення фахової підготовки майбутнього вчителя музики, систематизація та узагальнення знань з музичного мистецтва.

        Завдання курсу:

  • сприяти накопиченню у студентів знань про еволюцію стилів музичного мистецтва зарубіжної та української культури;
  • сприяти здатності до естетичного сприйняття та розуміння сутності музичного образу, творів різних музичних стилів, жанрів, епох;
  • готувати студентів до музично-педагогічної діяльності;
  • виховувати художньо-естетичний смак та формувати систему духовних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва.