Викладач: Гринчук Ірина Павлівна  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Мета:

Ключові слова: