Викладач: Гринчук Ірина Павлівна  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтваНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Мета:

Ключові слова: