Викладач: Єднак Валерій Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач: Ладика Петро Ігорович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Мета: вивчення основних теоретичних та практичних положень легкої атлетики як виду спорту та навчальної дисципліни, історичних аспектів розвитку. Оволодіння методикою використання легкої атлетики у фізичному вихованні школярів, що базується на основних положеннях педагогіки та психології, теорії фізичного виховання та спортивного тренування, а також даних біологічних наук про людину.

Ключові слова: легка атлетика, спринт, стрибки, метання.