Викладач: Єднак Валерій Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач: Ладика Петро Ігорович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

Курс вивчення легкої атлетики на  є самостійною спортивно-педагогічною дисципліною. Вона логічно та структурно тісно пов’язана з іншими дисциплінами на факультеті. Методика використання легкої атлетики у фізичному вихованні школярів та вивчення її студентами базуються на основних положеннях педагогіки та психології, теорії фізичного виховання та спортивного тренування, а також даних біологічних наук про людину.

Мета: вивчення основних теоретичних та практичних положень легкої атлетики як виду спорту та навчальної дисципліни, історичних аспектів розвитку. Оволодіння методикою використання легкої атлетики у фізичному вихованні школярів, що базується на основних положеннях педагогіки та психології, теорії фізичного виховання та спортивного тренування, а також даних біологічних наук про людину.

Для досягнення поставленої мети передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

-         оволодіти програмовим матеріалом лекцій, семінарських і практичних занять;
-         сформувати необхідні професійно-педагогічні вміння і навики для самостійної роботи в школі;
-         опанувати раціональну техніку виконання легкоатлетичних вправ;
-         вміти організовувати та проводити змагання з легкої атлетики, знати правила суддівства.
Ключові слова: