Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу факультету фізичного виховання. У курсі розглядаються основні поняття  засобів інформаційних технологій, що використовуються в навчальному процесі, · методи, методики і технології проведення уроків з широким використанням інформаційних технологій, використання хмарних сервісів в професійній діяльності майбутніх фахівців.

Ключові слова: інформаційні технології, інфографіка, відео, сервіси Google, хмарні сервіси.