Курс за вибором "Проектна методика навчання іноземних мов" для студентів німецького відділення має мету ознайомити студентів з новітніми досягненнями методики викладання іноземних мов і прогресивними ідеями зарубіжних і вітчизняних методистів і навчити використовувати їх у практичній педагогічної діяльності.

В рамках практичних занять з дисципліни передбачається ознайомлення з такими проблемами сучасної
методики викладання іноземних мов як навчання у співпраці, кейсові технології навчання іноземним мовам, інтенсивна методика навчання іноземним мовам, мовний портфель, комп'ютерні технології навчання іноземним мовам.
Ключові слова: метод проектів, типологія проектів, проектна робота, структура проекта, e-mail-проект.