http://tnpu.edu.ua/faculty/fizvych/grubar-ya.php?clear_cache=Y

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8625/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%2C+%D0%86.+%D0%AF.


Курс призначено для підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 014.11  Середня освіта (фізичне виховання), 016 Спеціальна освіта та 017 Фізична культура і спорт

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Викладач: Грубар Ірина Ярославівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Анатомія людини з основами спортивної морфології для студентів 1 курсу факультету фізичного виховання

Курс має практичне спрямування, що передбачає відповідний вибір форм, методів і засобів проведення занять.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є будова тіла людини, його органів і систем загалом та у взаємозв'язку з виконуваними функціями та морфофункціональними змінами в процесі філогенезу та онтогенезу.

Метою навчальної дисципліни «Анатомія людини з основами спортивної морфології» є дати студентам знання про будову організму людини з урахуванням його історичного розвитку, взаємозв’язку з зовнішнім середовищем, віковими та індивідуальними особливостями і тими змінами, що відбуваються в ньому у процесі занять фізичної культурою і спортом.

Ключові слова: будова організму людини, орган, система органів, апарат.