http://tnpu.edu.ua/faculty/fizvych/grubar-ya.php?clear_cache=Y

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8625/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%2C+%D0%86.+%D0%AF.

Курс призначено для підготовки бакалаврів зі спеціальності: 016 Спеціальна освіта 

Професійна підготовка за вибором студента

Викладач: Грубар Ірина Ярославівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Сучасні технології в адаптивному фізичному вихованні та фізичній терапії для студентів 3 курсу факультету фізичного виховання

Сучасні технології в адаптивному фізичному вихованні та фізичній терапії спрямовані на формування у інвалідів і людей з відхиленнями в стані здоров’я комплексу спеціальних знань, життєво і професійно необхідних рухових умінь і навичок; на розвиток широкого кола основних фізичних і спеціальних якостей, підвищення функціональних можливостей різних органів і систем організму; на становлення, збереження і використання тілесно-рухових якостей інваліда, які залишилися в наявності.

Мета курсу – адаптувати людей, які мають функціональні обмеження, до фізичних і соціальних умов оточуючого середовища.

Ключові слова: інвалід, дитина-інвалід, інвалідність, адаптація, адаптованість, нозологія.