Інформація про викладача: 

http://tnpu.edu.ua/faculty/fizvych/gumenyuk-serg-y-vasilovich.php?sphrase_id=213

Посилання на викладача як науковця: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/3214-humeniuk-serhii-vasylovych

Курс для студентів 2 курсу факультету фізичного виховання

Мета вивчення курсу "Іторія фізичної культури" – це:

  • формування у студентів системи знань про світовий історико-педагогічний процес та місце української фізичної культури в ньому;

  • виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань, причетності до світової історичної спадщини та традицій в галузі фізичної культури;

  • прищеплення студентам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури і спорту;

  • вироблення практичних навичок робот з історичною науковою літературою, умінь застосувати набуті знання у професійній діяльності з метою орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки спортивних явищ та подій.