ВикладачУдич Зоряна Ігорівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовкиОбов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки не педагогічних спеціальностей, у кого методистом з практики є Удич З.І. 

Мета: надання консультацій та навчально-методичної підтримки студентам під час проходження педагогічної практики, отримання звітної документації, оцінювання результатів проходження педагогічної практики. 

Ключові слова: практика, види практик, педагогічна практика, пропедевтична практика, щоденник педагогічних спостережень, соціометрія учнівського колективу, психолого-педагогічна характеристика учня/класу, педагогічна задача/ситуація, методична розробка виховного заходу, анкетування учнівського колективу, права та обов'язки студентів-практикантів, виконання студентами обов'язків класного керівника.