Викладач: Наумчук Володимир Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

Мета: активне формування особистості майбутнього фахівця фізичної культури і спорту в процесі засвоєння методичних положень масової спортивної й фізкультурно-оздоровчої роботи зі спортивних та рухливих ігор.

Ключові слова: спортивні ігри, спортивно-масова робота, спортивне тренування, змагальна діяльність.