http://tnpu.edu.ua/faculty/fizvych/grubar-ya.php?clear_cache=Y

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8625/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%2C+%D0%86.+%D0%AF.

Викладач: Грубар Ірина Ярославівна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Курс призначено для підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 014.11  Середня освіта (фізичне виховання)

Професійна підготовка за вибором студента

Зміст навчального предмету сприятиме формуванню у студентів наукового світогляду, розвитку педагогічного мислення та вихованню професійних знань, вмінь та навичок в аспекті формування фізичного розвитку, основ здоров’я школярів, його зміцнення та збереження в процесі фізичного виховання.

Мета курсу – забезпечення широкої теоретичної та методичної підготовки студентів до професійної діяльності в аспекті застосування новітніх технологій у фізичному вихованні.

Ключові слова: технології, новітні технології, оздоровчі технології, технології навчання, фізичне виховання.