дисципліна «Олімпійський та професійний спорт» містить загальну концепцію стану і розвитку міжнародного олімпійського руху; за своїм призначенням – загальний метод пізнання явищ олімпійського та професійний спорту, застосовний до всіх його складових; за своїми функціями практичне керівництво для спортсменів, тренерів, діячів олімпійського руху і інших фахівців спорту, а також осіб, діяльність яких в тій чи іншій мірі пов'язана зі м спортом; по своїй структурі і змісту — сукупність понять, принципів, закономірностей, фактів, ідей і гіпотез, що відносяться до даної сфери людської діяльності.

Метою навчальної дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» є вивчення історії і розвитку олімпійського руху та професійного спорту, їх ідеалів та принципів, місця в системі явищ сучасного суспільного життя, організаційно-правових та економічних основ їх діяльності.

Предметом навчальної дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» є знання його різних складових як багатофункціонального суспільного явища, системи змагань і пов'язаної з нею системою підготовки спортсменів до змагань.

Об'єктами дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» є:

·                    витоки, зародження і історія Олімпійських ігор Стародавньої Греції;

·                    відродження Олімпійських ігор і історія сучасного олімпійського руху;

·                    виникнення та історія розвитку професійного спорту;

·                    міжнародна олімпійська система, її структура і основоположні принципи функціонування;

·                    соціально-політичні, організаційно-правові і економічні основи олімпійського та професійного спорту;

·                    олімпійські та професійні види спорту;

·                    змагання і змагальна діяльність спортсменів у олімпійському та професійному спорті;

·                    особливості підготовки спортсменів у олімпійському та професійному спорті.