Викладач:   Огниста Катерина Миколаївна   - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт).

Метою
викладання навчального модуля “Бадмінтон” є вивчення теорії і методики гри у бадмінтон, оволодіння засобами, які входять в арсенал бадмінтону, а також професійними навичками і уміннями, які необхідні для педагогічної організаційної роботи з дітьми та дорослими.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і методика гри у бадмінтон, оволодіння засобами, які входять в арсенал бадмінтону, як виду рухової діяльності, а також професійними навичками і уміннями, які необхідні для педагогічної організаційної роботи з дітьми та дорослими.

Ключові слова. Бадмінтон, корт, ракетка, волан, змагання, гейм, партія.