Викладач: Ангелюк Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту, майстер спорту України з греко-римської боротьби. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-4 курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки усіх факультетів

 Мета:

Ключові слова: