Викладач:  Лаврін (Максимів) Галина Зиновіївна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки усіх факультетів.

Електронний курс призначений для засвоєння студентками групи спортивного відділення матеріалу з баскетболу.
Мета курсу: забезпечити належний рівень фізичної, техніко–тактичної та теоретичної підготовки студентів для гри в баскетбол, набути спортивної форми і реалізувати її в ігровій діяльності. 

Завдання:

-         оволодіти знаннями історії та сучасним станом розвитку баскетболу;

-         освоїти техніку і тактику гри в баскетбол;

-         оволодіти методикою навчання та тренування;

-         оволодіти засобами, методами проведення індивідуальної та самостійної роботи з баскетболу, виховати потребу до систематичних занять фізичними вправами;

-         оволодіти знаннями та навичками організації проведення спортивних змагань, методикою суддівства з баскетболу;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: місце баскетболу в системі фізичного виховання; виникнення, становлення, розвиток баскетболу в Україні та за кордоном; методику навчання технічних прийомам та тактичних дій в баскетболі; правила змагань з баскетболу, організацію змагань і методику суддівства;

вміти: володіти технічними прийомами гри в баскетбол (стійка, переміщення,зупинки, передачі, ведення, кидки) та їх різновидами; володіти індивідуальними, груповими, командними тактичними діями у нападі і захисті ; організовувати і проводити змагання з баскетболу.

Ключові слова: баскетбол, прийоми гри, гра, правила баскетболу, методика тренування баскетболістів, суддівство, організація змагань.