Викладач:  Дека Іванна Петрівна   -  викладач кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 017 Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)

Мета:

Ключові слова: