Електронний курс "Гуманістичні технології освіти" призначений для вивчення дисципліни студентами магістратури 1 курсу спеціальності (психологія). Метою викладання навчальної дисципліни є поглибити у студентів теоретичні знання із гуманістичної психології, вивчити закономірності особистісно зорієнтованого навчання, особистісно зорієнтованого виховання; розвивати навички реалізації надбань гуманістичної психології у професійній діяльності.

 

Ключові слова: концепція, гуманізація освіти, особистісно зорієнтованого навчання, особистісно зорієнтованого виховання.