Викладач: Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація).

Курс "Вступ до спеціальності" спрямований на ознайомлення студентів -  майбутніх психологів з науковими засадами психологічної практики та формування у студентів загального уявлення про зміст та особливості професійної діяльності психологів,  У рамках курсу буде охарактеризовано   соціальні, психологічні, моральні та духовні проблеми у діяльності психолога та вимоги до особистості фахівця, розкрито сутність основних видів діяльності практичного психолога (просвітницького, профілактичного, психодіагностичного, психокрекційного, психоконсультаційного, психореабіалітаційного та психотерапевтичного), визначено основні етапи становлення психолога-професіонала. 

  Загалом курс сприятиме  формуванню стійкого інтересу до психологічної професії.

Ключові слова. Психологія, психолог, практичний психолог, теоретична психологія, прикладна психологія, практична психологія, професійно значущі якості психологічної професії.