Викладач Вирста Н.Б. 

http://tnpu.edu.ua/faculty/inozemnimovy/virstanatalya-bogdan-vna.php?clear_cache=Y

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/300-alfavitnyi-filtr/v/3159-vyrsta-nataliia-bohdanivna

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Практична фонетика" студентами ІІ курсу бакалаврату освітньої програми 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). 

Метою курсу є формування, розвиток та автоматизація слухових, вимовних, ритміко-інтонаційних навичок у студентів, що вивчають німецьку мову як основну спеціальність.

Зокрема, курс спрямований на формування фонетичних навичок з німецької мови на рівні В2 і застосування їх у сферах праці, кар’єри та освіти.

У курсі розглядається звукова система німецької мови, зокрема особливості артикуляції німецьких голосних і приголосних. 

Ключові слова: фонема, приголосний, голосний, наголос, транскрипція.