Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами І і ІІ курсу спеціальності "Філологія. Мова та література німецька". У курсі розглядається звукова система німецької мови, зокрема особливості артикуляції німецьких голосних і приголосних. 

Ключові слова: фонема, приголосний, голосний, наголос, транскрипція.