Викладач: Григорук Анатолій Ананійович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.

 Мета:

Ключові слова: