Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу магістратури спеціальності "Психологія". У курсі розглядаються теоретичні та практичні засади функціонування груп АСПН; моделі групового процесу психокорекції з використанням окремих методик: спонтанної дискусії, психодрами, рольової гри, психомалюнка; організаційно-методичні аспекти АСПН.

Ключові слова: активне соціально-психологічне навчання, процесуальна психодіагностика, психокорекція, групова динаміка, інтеграція, дезінтеграція,групові зміни, особистісні зміни, психологічні захисти, спонтанна дискусія, психодрама, рольова гра, психомалюнок.