Викладач: Вакуленко Людмила Олексіївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)
017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)
017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Навчальна дисципліна призначена для вивчення  основ масажу: його змісту та впливу на організм; техніці виконання окремих прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла; правилам побудові і проведення процедури масажу.

Ключові слова: масаж, прийоми масажу, процедура масажу