Викладач: Вакуленко Людмила Олексіївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)
017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)
017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Навчальна дисципліна «Лікувально-реабілітаційний масаж» призначена для вивчення   методичних особливостей,  техніки та методики масажу  при  терапевтичних, неврологічних, ортопедичних, травматичних, хірургічних захворюваннях, в педіатрії.

Ключові слова: масаж, масаж при терапевтичних, неврологічних, ортопедичних, травматичних, хірургічних захворюваннях в педіатрії