Викладач: Храбра Світлана Збігнівна  – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

Навчальний матеріал курсу "Лікарські рослини і здоров'я" містить матеріал про лікарські рослини, сировину, засоби, що виробляються з неї, основні біологічно активні сполуки, показання та протипоказання щодо застосування лікарських рослин.

Ключові слова: здоров"я, захворювання, фітотерапія, профілактика,основні БАР