Викладач: Храбра Світлана Збігнівна  – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

Навчальний матеріал курсу "Вікова фізіологія" містить матеріал про фізіологічні особливості, гігієнічні вимоги, які спрямовані на охорону і зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток і удосконалення функціональних можливостей організму дітей і підлітків.

Ключові слова:  ріст, розвиток, анатомія, функції