Викладач: Куца Ольга Павлівнадоктор філологічних наук
професор кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова), 014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література), 061 Журналістика (Журналістика)

Мета: Подано курс лекцій з історії української та зарубіжної літератури; розроблено практичні заняття і завдання до них; запропоновано додатковий методичний матеріал.
Ключові слова: дитяча література, дитинство, історико-літературний процес, художні особливості.