Дитяча література.
Навчальний курс призначений для підготовки студента-бакалавра спеціальності "Українська філологія".
Подано курс лекцій з історії української та зарубіжної літератури; розроблено практичні заняття і завдання до них;
запропоновано додатковий методичний матеріал.
Ключові слова: дитяча література, дитинство, історико-літературний процес, художні особливості.