Викладач: Чайковська Ганна Богданівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти http://tnpu.edu.ua/faculty/PVPK/chaykovska-ganna-bogdan-vna.php?clear_cache=Y

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/326-alfavitnyi-filtr/tc/2832-chaikovska-h

Електронний курс призначено для бакалаврів спеціальності 012 Дошкільна освіта

Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки

 Метою вивчення дисципліни є  забезпечення досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  мати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні екологічні знання, ціннісні екологічні орієнтації, уявлення про необхідність гармонізації відносин у системі «людина-суспільство-природа», вміння застосовувати теоретичні знання у професійній діяльності; володіти вміннями і навичками, необхідними для реалізації Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм.

Ключові слова:  екологічні системи, глобальні екологічні проблеми, охорона природи, екополітика, екологічна культура, екологічне виховання дітей дошкільного віку.