Викладач: Чайковська Ганна Богданівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти http://tnpu.edu.ua/faculty/PVPK/chaykovska-ganna-bogdan-vna.php?clear_cache=Y

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/326-alfavitnyi-filtr/tc/2832-chaikovska-h

Електронний курс призначено для бакалаврів спеціальності 053 Психологія

Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки

Метою навчальної дисципліни є забезпечення досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання: мати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання з біології  та генетики людини, зокрема про особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, цитологічні, біохімічні основи спадковості людини, закономірності успадкування ознак, функції органів, систем органів і організму в цілому в міру його росту і розвитку, своєрідність функції на кожному віковому етапі;  демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завданьрозуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

Ключові слова: біологія, фізіологічні процеси, організм як єдине ціле, онтогенез, філогенез, генетика людини, спадковість, мінливість, спадкові хвороби, психіка, здоров'я.