Викладач : Тетяна Володимирівна Гладюк  – кандидат педагогічних наук, доцент

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2842-hladiuk-t

Електронний курс призначено для бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Мета: формування природничо-наукової і здоров’язбережувальної компетентностей майбутнього вчителя початкової школи на основі засвоєння обсягу анатомічних, фізіологічних, генетичних, гігієнічних знань, який необхідний для збереження здоров’я учнів, підтримання їх високої працездатності; розуміння особливостей психології дитини, розвитку її здібностей та якостей; здійснення особистісно-орієнтованого навчання і виховання школярів, ознайомлення їх з особливостями будови організму людини.

Ключові слова: анатомія людини, фізіологія людини, основи генетики людини.